رفتن به محتوای اصلی

Souvenir de Florence

Pyotr Tchaikovsky - Souvenir de Florence

1. Allegro con spirito (00:00)
2. Adagio cantabile e con moto (10:16)
3. Allegretto moderato (19:56)
4. Allegro con brio e vivace (26:11)