رفتن به محتوای اصلی

Serenade in D major K 320 - Posthorn Mackerras

Mozart - Serenade in D major K 320 - Posthorn Mackerras

00:00 - Adagio maestoso - Allegro con spirito
08:01 - Menuetto: Allegretto
12:10 - Concertante: Andante grazioso
19:24 - Rondeau: Allegro ma non troppo
25:06 - Andantino
34:54 - Menuetto. Trio I. Trio II
39:31 - Finale: Presto