رفتن به محتوای اصلی

جهان عشقست و دیگر زرق سازی

جهان عشقست و دیگر زرق سازی
همه بازیست الا عشقبازی
کسی کز عشق خالی شد فسردست
گرش صد جان بود بی‌عشق مردست
نظامی