رفتن به محتوای اصلی

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند


قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

متن کامل این غزل حافظ را اینجا بخوانید