رفتن به محتوای اصلی

در خداست تمام حرف ها...


در خداست تمام حرف‌ها،
و در خداست تمام خاموشی‌ها.

متن کامل از کتاب هنر و معنویت حلمی: اینجا