رفتن به محتوای اصلی

برنویس احوال پیر راه دان


برنویس احوال پیر راه‌دان
پیر را بگزین و عین راه دان

پیر را بگزین که بی پیر این سفر
هست بس پر آفت و خوف و خطر

آن رهی که بارها تو رفته‌ای
بی قلاوز اندر آن آشفته‌ای

پس رهی را که ندیدستی تو هیچ
هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ

برگرفته از مثنوی معنوی مولانا