رفتن به محتوای اصلی

چه می‌گوید مرا علّامه‌ی خاک


چه می‌گوید مرا علّامه‌ی خاک؟
بخیزم بدّرم این جامه‌ی خاک

کشانش می‌برم تا حلقه‌ی دار
کنم مقتول این خودکامه‌ی خاک

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی