رفتن به محتوای اصلی

عیش عزلت نکنم قسمت و تنها باشم


عیش عزلت نکنم قسمت و تنها باشم
موج برپاشده‌ی غرقه به دریا باشم
 
سهمم از طایفه‌ی عشق همین است که دل
می‌تپد خسته، نهان شاهد رویا باشم

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.