رفتن به محتوای اصلی

سفت کن آن ریسمان، رحم ندارد خزان


سفت کن آن ریسمان، رحم ندارد خزان
موعد جنگ است و خون می‌چکد از چنگ حال

مردم حق بین همه بیدار از نای عشق
مردم ابلیس بین کور و کر و گنگ و لال

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.