رفتن به محتوای اصلی

تو شمع انجمنی یکزبان و یکدل شو


تو شمع انجمنی یکزبان و یکدل شو
خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش

کمال دلبری و حسن در نظربازیست
به شیوه‌ی نظر از نادران دوران باش

متن کامل این غزل حافظ: اینجا