رفتن به محتوای اصلی

خواب دیدم که کسی جز تو مرا راه نبرد


خواب دیدم که کسی جز تو مرا راه نبرد
خواب من حقّ و که این نکته به‌جا می‌داند؟
 
حلمی از عطر تو بوئید و دگر هیچ نگفت
آن که بگذشت ز ره این همه را می‌داند

غزل کامل را اینجا بخوانید.