رفتن به محتوای اصلی

کلام بسیار باارزش خواهد...

کلام بسیار باارزش خواهد بود اگر که با بصیرت بیان شود.
با معیارهای قلبتان بسنجیدش قبل از آنکه از دهانتان خارج شود.

کبیر

Speech is priceless if you speak with knowledge
Weigh it in the scales of the heart before it comes from the mouth

Kabir