رفتن به محتوای اصلی

تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم


تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم
هر جا نشینم خرمم هر جا روم در گلشنم

درها اگر بسته شود زین خانقاه شش دری
آن ماه رو از لامکان سر درکند در روزنم

متن کامل این غزل مولانا : اینجا