رفتن به محتوای اصلی

تو به خود بالی و من پاک گریزان از خویش


تو به خود بالی و من پاک گریزان از خویش
بنده ی خویش نباشم، کنم از خویش سفر

حلمی