رفتن به محتوای اصلی

این جهان و ساکنانش منتشر

این جهان و ساکنانش منتشر آن جهان و سالکانش مستمر - مولانا