رفتن به محتوای اصلی

تنها دستی که پاک می‌کند

Only the hand that erases can write the true thing. 

 

Meister Eckhart

تنها دستی که پاک می‌کند (اصلاح میکند)، می‌تواند چیزی حقیقی بنویسد.

مایستر اکهارت