رفتن به محتوای اصلی

رها کنید، یا کشیده شوید Let go, or be dragged

Let go, or be dragged
Zen proverb

رها کنید، یا کشیده شوید!
ضرب المثل ذن