رفتن به محتوای اصلی

Lamento della ninfa, SV 163 II. Amor

Claudio Monteverdi - Lamento della ninfa, SV 163 II. Amor