رفتن به محتوای اصلی

New World Symphony (Full)

سمفونی دنیای جدیدDvorak - New World Symphony (Full)

00:00 - Symphonie n°9 en mi mineur, Op. 95 du nouveau monde: Adagio 12:53 - Symphonie n°9 en mi mineur, Op. 95 du nouveau monde: Largo 25:26 - Symphonie n°9 en mi mineur, Op. 95 du nouveau monde: Molto vivace 33:54 - Symphonie n°9 en mi mineur, Op. 95 du nouveau monde: Allegro con fuoco 46:06 - La Molda."