رفتن به محتوای اصلی

موسیقی "می خواهم" با زیرنویس فارسی | ZAZ - Je veux


متن ترانه ی "می خواهم" از زاز به فارسی :

به من یکی از سوئیت های هتل ریتز را بده، نمی خواهمش
جواهرات شنل را بده، آن را نمی خواهم
به من یک لیموزین بده، با آن چه کار می خواهم بکنم؟
برایم کارگرانی استخدام کن، چه کار می خواهمشان بکنم؟
یک عمارت در نوفشاتل به من بده، من برایش ساخته نشده ام
برج ایفل را برایم بخر، با آن چه کار می خواهم بکنم؟

من عشق، شعف و سرزندگی می خواهم
پول تو برایم خوشحالی نخواهد خرید
من فقط می خواهم با دستی بر سینه ام بمیرم
بیا با هم برویم که آزادی مرا کشف کنیم
تمام قالب های ذهنی ات را فراموش کن
به واقعیت من خوش آمدی!

من از روشهای پسندیده ات به ستوه آمده ام
بیشتر از حد تحمل من هستند
من با دستانم غذا می خورم، درست اینجوری ام!
صدایم بلند است و صریح ام، معذرت می خواهم
مرگ بر ریاکاری، من بیرون از این داستانم!
من از زبان خشک ایشان بیزارم
فقط به من نگاه کن
هیچ غبطه ای نمی خورم و این جوری است که هستم!

پول تو برایم خوشحالی نمی خرد
من فقط می خواهم با دستی بر سینه ام بمیرم
بیا با هم برویم که آزادی ام را کشف کنیم
تمام قالب های ذهنی ات را فراموش کن
به واقعیت من خوش آمدی!