رفتن به محتوای اصلی

ایستاده ام | Here I am standing

Netanel Goldber (vocals)
Dimitri Artemenko (violins)
Joseph Pepe Danza
(percussions,flutes,voice)
Estas Tonne (guitar)