رفتن به محتوای اصلی

فولک | Folk

صدای سکوت | The sound of silence

ترجمه ی فارسی متن ترانه:

دوست قدیمی من، تاریکی، سلام!
آمده ام تا بار دیگر با تو سخن بگویم
چون یک خیال آرام در من خزید
و وقتی خواب بودم بذرهایش را درون من رها کرد
و خیالی که در ذهنم نقش بست
همچنان باقی است
در صدای سکوت

در رویاهای بی قرارم به تنهایی قدم می زدم
در خیابان های تنگ و سنگفرشی
زیر هاله ی نور چراغ خیابان
از  سرما و رطوبت یقه ی کتم را بالا زدم
و آن هنگام بود که چشمانم را به دلیل نور نئون که شب را دو نیمه می کرد تنگ کردم
و صدای سکوت را لمس کردم

Subscribe to فولک | Folk