رفتن به محتوای اصلی

در مسجد اگر که مست باشی خوب است


در مسجد اگر که مست باشی خوب است
در میکده حق‌پرست باشی خوب است

ننگ است اگر به رنگ عادت میری
فارغ ز هر آنچه هست باشی خوب است

از کتاب دوبیتی‌های حلمی