رفتن به محتوای اصلی

در مملکتی که عشق فرمان راند


در مملکتی که عشق فرمان راند
جای حرکات مردم عاقل نیست

اویی که به خود ره پیاله می‌پیماید
بی وصل تو جز شمایلی از گِل نیست

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.