رفتن به محتوای اصلی

عاشقی پیداست از زاری دل


عاشقی پیداست از زاری دل
نیست بیماری چو بیماری دل

علت عاشق ز علتها جداست
عشق اصطرلاب اسرار خداست

از مثنوی معنوی مولانا