رفتن به محتوای اصلی

بنده‌ی عشق کجا حجره‌ی زهّاد گرفت


بنده‌ی عشق کجا حجره‌ی زهّاد گرفت
گفت بهتر که به بازار و دکان بنشینی

گفتی و نیست مرا با دگران الفت حرف
اگرم حرف تو باشد به زمان بنشینی

متن کامل این غزل حلمی : اینجا بخوانید.