رفتن به محتوای اصلی

بی حجاب از خواب‌ها بیدار شو


بی حجاب از خواب‌ها بیدار شو
تشنه‌ی عشق حقیقت‌خوار شو

این دویی با آن یکی هموار نیست
زان یکی بر این دویی آوار شو

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی