رفتن به محتوای اصلی

ما فرزندان راه ابدی

ما فرزندان راه ابدی، مبارزان طریق موسیقی و نور، بدینجا فراخوانده شده‌ایم و در این لنگرگاه آسمانی، تخت و بخت خویش برپا می‌کنیم.
کتاب هنر و معنویت | حلمی
متن کامل را اینجا بخوانید.