رفتن به محتوای اصلی

هر دم خموش باید در تازیان طوفان


هر دم خموش باید در تازیان طوفان
این گونه خرد و ویران باید طلا بیابی

مشتی گره نمایان تا انقضا بیابی
قلبی گشوده بنما باری نوا بیابی

متن کامل این غزل حلمی: اینجا بخوانید