رفتن به محتوای اصلی

برآوردم جهانی در کف دست


برآوردم جهانی در کف دست
ز تاب ریسمانی در کف دست

مرا این گونه فرمود آن شه مست
شبی در کهکشانی در کف دست

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی