رفتن به محتوای اصلی

ز توام من آنچه هستم که تو گر نه ای نیم من


ز توام من آنچه هستم که تو گرنه‌ای نیم من
که تویی که آفتابی و منم که ذره‌وارم

اگر از تو جان عطار اثر کمال یابد
منم آنکه از دو عالم به کمال اختیارم

متن کامل این غزل عطار را اینجا بخوانید.