رفتن به محتوای اصلی

از خرقه‌ی دوست آسمان می‌بارد


از خرقه‌ی دوست آسمان می‌بارد
از هر طرفش دو صد جهان می‌بارد

اغراق چه باشد عاشقان می‌دانند
که از دم دوست کهکشان می‌بارد

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی