رفتن به محتوای اصلی

وجودت از نی و دارد نوایی


وجودت از نی و دارد نوایی
ز نی هر دم نوایی نو برآری

متن کامل غزل را اینجا بخوانید.