رفتن به محتوای اصلی

با این شب عشق هر که آوا دارد


با این شب عشق هر که آوا دارد
اینجا گذری سوی دل ما دارد

هر کس که رسید و سخن حق بشنید
بی‌شک که دلی بسان دریا دارد

از کتاب دوبیتی‌های حلمی