رفتن به محتوای اصلی

ما صبح سر از خمار بالا داریم


ما صبح سر از خمار بالا داریم
در نام تو پیمانه‌ی دریا داریم

چون در شب تاریک سفرها کردیم
در وقت سحر بسی خبرها داریم

کتاب دوبیتی‌های حلمی