رفتن به محتوای اصلی

بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد


بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد
آب بر آتش تو ریختم و سود نکرد

آزمودم دل خود را به هزاران شیوه
هیچ چیزش به جز از وصل تو خشنود نکرد

متن کامل این غزل مولانا از دیوان شمس: اینجا