رفتن به محتوای اصلی

ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی


ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی
چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدی

خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی

متن کامل این غزل مولانا: اینجا