رفتن به محتوای اصلی

تغییر می‌کنیم که نپوسیم...

تغییر می‌کنیم که نپوسیم. بر زمین برای نمردن زندگی می‌کنیم، که اگر یک دقیقه بر مدار خود ثابت بمانیم چون آدمی‌زادی مُرده ایم و چون انسان به جسدی متحرّک بدل گشته‌ایم.

همه بر هر چه دارند بیاویزند، ما بر خود نیز نمی‌آویزیم. هستی ما خدا، ذرّات ما عشق. هر گونه عشق فرمان دهد آن گونه‌ایم. در اقیانوس خدا چنانیم که هستیم.

برگرفته از کتاب لامکان | حلمی