رفتن به محتوای اصلی

این خرمن لامکان به دل کاشتنی‌ست


این خرمن لامکان به دل کاشتنی‌ست
وین گام بلند عشق برداشتنی‌ست

این پرچم خوش‌ رقص بلندآوازه
دیدی به دو چشم خود برافراشتنی‌ست

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی