رفتن به محتوای اصلی

قلب عاشق شعله‌سازی می‌کند


قلب عاشق شعله‌سازی می‌کند
دلنوازی روحبازی می‌کند

عقل در تفسیر خود سرگشته است
عشق امّا سرفرازی می‌کند

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی