رفتن به محتوای اصلی

عمل سالک عملی‌ست که عشق از مجرای او...


عمل سالک عملی‌ست که عشق از مجرای او انجام می‌دهد. او سرسپرده‌ی جریان عشق است و در برابر آن چه عشق از طریق او می‌انجامد پرسنده و معامله‌گر نیست.

متن کامل این پست از کتاب روح " حلمی را اینجا بخوانید.