رفتن به محتوای اصلی

جان بیدار را چیزی برآشفته نمی‌کند...


  جان بیدار را چیزی برآشفته نمی‌کند.‌ چیزی وادار به واکنش نمی‌کند. آن چه جان عاشق را برمی‌انگیزد عمل عشق است.

آن کس که نظام عشق را در درون خویش یافته است از تلاطم‌های بیرونی در امان است. به وقت می‌جنگد و به وقت فارغ می‌شود.

متن کامل این پست از کتاب لامکان | حلمی را اینجا بخوانید.