رفتن به محتوای اصلی

چنان عاشق شدم من در ره تو


چنان عاشق شدم من در ره تو
که هر جا خویش بنمایم به آنی

تو خاموشش کنی با آتش خویش
چنین با عاشقانت مهربانی

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی