رفتن به محتوای اصلی

دوستان اندک دشمنان بسیار...


 دوستان اندک، دشمنان بسیار.
یک مرد این‌گونه در میدان حق می‌تازد.
برگرفته از کتاب لامکان | حلمی