رفتن به محتوای اصلی

آنچه که دیروز بودیم، امروز کاملاً غلط است...


آنچه که دیروز بودیم، امروز کاملاً غلط است و آنچه که امروز هستیم، فردا کاملاً غلط خواهد بود. بنابراین دیروز را رها می‌کنیم، امروز را می‌زی‌ایم و فردا را نیز شایسته‌ی فردا خواهیم بود. ما در روح، هر روز تازه‌ایم.

از کتاب لامکان |‌ حلمی