رفتن به محتوای اصلی

عشق بوی مشک دارد زان سبب رسوا بود


عشق بوی مشک دارد زان سبب رسوا بود
مشک را کی چاره باشد از چنین رسوا شدن

عشق باشد چون درخت و عاشقان سایه درخت
سایه گر چه دور افتد بایدش آن جا شدن

غزل کامل را اینجا بخوانید.