رفتن به محتوای اصلی

عشق دارد حرکتی همچون قیام


عشق دارد حرکتی همچون قیام
خود قیام است این خروج مستدام

حجّ عاقل باختن در ننگ و نام
حجّ عاشق تاختن بیرون ز دام

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی