رفتن به محتوای اصلی

آن که جان خواست جان داد...


آن که جان خواست جان داد. آن که جان داد جان برد. نخست آتش وقایع بسیار تیز بود، جانم را می‌سوزاند. امروز آتش جانم وقایع را می‌سوزاند.

متن کامل این متن از کتاب روح | حلمی : اینجا