رفتن به محتوای اصلی

مؤمنان از خواب برمی‌خیزند...


مؤمنان از خواب برمی‌خیزند عبادت او کنند. عاشقان در خواب کار او می‌کنند.
برگرفته از کتاب لامکان | حلمی