رفتن به محتوای اصلی

خدا را خانه ای از عشق برساز


خدا را خانه‌ای از عشق برساز
خلایق را از این خانه خبر ساز

در این خانه‌ی خورشید بگشا
بتاب و کار و بارت مختصر ساز

از کتاب دوبیتی‌های حلمی